Kroužky

V hodině výtvarné výchovy se děti učí různé výtvarné techniky od malování přes kreslení až po modelování a lepení. Čeká nás malování u stolu či stojanu a také v přírodě, kde si vyzkoušíme práci s různými přírodninami. […]
Posouzení znalostí dítěte na základě vstupní lekce. Zkušený lektor s praxí se plně věnuje každému dítěti. Propracovaná výuka vedená v blocích po 15 minutách. Každou hodinu rozhovoru. Každý měsíc zpráva rodičům o průběhu lekcí. […]
Zábavný kroužek plný hudby, pohybu a úsměvů. Tančení na české i anglické písničky. Vnímání rytmu, improvizace, nacvičené sestavy, ale hlavně velká zábava! Malé vystoupení pro rodiče 2x do roka. […]