Kroužek anglického jazyka

Pro děti od 3 do 6 let

Lektor: Anna Kamenická

Výuka angličtiny hravou formou, v malých skupinách dle věku a znalostí.  

Posouzení znalostí dítěte na základě vstupní lekce. Zkušený lektor s praxí se plně věnuje každému dítěti.  Propracovaná výuka vedená v blocích po 15 minutách.  Každou hodinu rozhovoru. Každý měsíc zpráva rodičům o průběhu lekcí. 

Cena za pololetí: 2400 Kč

Datum konání: každou středu 15:00 – 15:45