Náš tým

ANDREA KOVÁŘOVÁ

ZAKLADATELKA A ŘEDITELKA ŠKOLIČKY KOSTIČKY

Jmenuji se Andrea Kovářová a jsem zakladatelkou Školičky Kostička, která je v provozu od roku 2011. Vystudovala jsem „Předškolní a mimoškolní pedagogiku“ na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze se zaměřením na speciální pedagogiku. Jsem instruktorem lyžování a snowboardingu, zdravotníkem zotavovacích akcí a ve volném čase si doplňuji znalosti vzdělávacími kurzy, které mi umožňují získávat nové znalosti v oblasti předškolní a speciální pedagogiky.
Ve školce dohlížím na přípravu vzdělávacího programu pro děti, plánuji kulturní a vzdělávací akce, organizuji zájmové kroužky, tábory a v neposlední řadě dohlížím na provoz školičky. Jsem zároveň učitelkou třídy Červená kostička.
Svou práci beru jako poslání a dělám ji s velkou láskou, protože vnímám, že nejen my děti učíme, vzděláváme a pomáháme jim poznávat nové věci, ale také ony nás učí svou individualitou a výjimečností. Je to jedna z věcí, které mi dává možnost posouvat děti a sebe dál a vést nás k těm nejskvělejším výsledkům a dokázat se z nich radovat. Zároveň pokládám za důležité spolupráci se skvělým týmem Školičky Kostičky, který přináší mezi děti a rodiče pocit bezpečí a pohody.

VANDA CINGROŠOVÁ

ZÁSTUPCE ŘEDITELE A UČITELKA

Jmenuji se Vanda Cingrošová a vystudovala jsem hereckou konzervatoř v Praze. V Kostičce pracuji již řadu let a mám to štěstí, že právě po boku paní ředitelky a skvělých kolegyň. Dříve jsem pracovala též jako učitelka, ale i jako profesionální chůva a lektorka kroužků. Tato práce mě vždy naplňovala a dávala mi smysl. Momentálně jsem sama maminkou a tak většinu času pracuji on-line, ale i přímo ve školičce. Jelikož čas plyne rychle a děti rostou snad ještě rychleji, nestačím se divit, z kolika dětí jsou již dnes úspěšní školáci, kteří na svojí školičku nezapomněli, stejně jako my na ně.

KATEŘINA MARTÍNKOVÁ

UČITELKA A LEKTORKA TANEČNÍHO KROUŽKU

Jmenuji se Kateřina Martínková a ve školičce jsem učitelkou modré kostičky a lektorkou tanečního kroužku. Sama jsem maminkou dvou úžasných dětí a pracovala jsem nejen jako učitelka, ale i jako soukromá chůva, instruktorka dětských tanečků a vedla jsem výtvarný kroužek. U dětí mě baví jejich kreativita a obrovská fantazie, která je pro mne velmi inspirativní. Snažím se dětem zábavnou formou předat potřebné vědomosti, rozvíjet fantazii, podporovat jejich přednosti, zlepšovat se a to vše s velkou láskou a péčí.

KRISTÝNA KOVÁŘOVÁ

UČITELKA A LEKTORKA ANGLICKÉHO A VÝTVARNÉHO KROUŽKU

Jmenuji se Kristýna Kovářová a jsem studentkou dějin umění a českého jazyka. V Kostičce jsem dva roky vedla výtvarný kroužek a nyní se podílím na organizaci příměstských táborů. Ve svém volném čase působím jako chůva a doučuji anglický jazyk děti školního věku. Na dětech nejvíce obdivuji jejich spontánnost, představivost a chuť objevování všeho nového – tato kombinace je pro mě samotnou velkou inspirací a při správném přístupu vede ke vzniku úžasných výtvorů a skvělých zážitků. Během práce s dětmi ráda propojuji své znalosti z umění a snažím se je na motivovat k aktivitám, se kterými se běžně nesetkají a které vedou k zábavnému poznání okolního světa všemi smysly, k rozvoji představivosti a k osvojení si nových dovedností. Na práci s dětmi považuji zásadní nemít strach se ušpinit, něco se u toho naučit, a hlavně si užít legraci.

ANNA KAMENICKÁ

UČITELKA A LEKTORKA ANGLICKÉHO A VÝTVARNÉHO KROUŽKU

Jmenuji se Anna Kamenická a studuji výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ve školičce jsem lektorkou výtvarného kroužku a kroužku anglického jazyka. Práce s dětmi pro mě byla vždy naplňující a obohacující, at‘ už se jednalo o doučování, vedení příměstských táborů či hlídání. Své malé studenty chci vést ke zdravému sebevědomí a přirozené zvídavosti, chuti poznávat. Za důležité považuji nemít strach z chybování a učit se nejrůznějšími způsoby. Cílem mé výuky není být tím nejlepším, ale ozkoušet si a poznat něco nového, rozvíjet talent a podporovat zájem. Má představa o výuce koresponduje s mottem Školičky Kostičky, která nenabízí jen kvalitní péči a výuku, ale také příjemné prostředí pro děti i personál, což považuji za perfektní kombinaci.

HANA DVOŘÁKOVÁ

SPECIÁLNÍ PEDAGOG – LOGOPED VE ŠKOLIČCE

Jmenuji se Hana Dvořáková. Vystudovala jsem doplňující pedagogické studium vychovatel pedagog volného času na UK a poté postgraduální studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha se zaměřením na psychopedii, logopedii, poradenství a diagnostikování. Získala jsem odbornou praxi učitelky v MŠ a školního speciálního pedagoga na ZŠ. Působím v mateřském centru ohledně nápravy logopedie a přípravy dětí na vstup do ZŠ.

ANNA SHADIY

HOSPODÁŘKA V KOSTIČCE