Kroužky a tábory

Zájmové kroužky přímo u nás

Sportovní, umělecký, kulturní i jazykový rozvoj je pro vaše dítě velmi důležitý a časové možnosti pracujících rodičů nejsou neomezené. Proč tedy nevyužít možnosti nechat své dítě rozvíjet se na kroužcích, které nabízíme přímo v místě naší školky? Každý den, kromě pátku, je pro vaše dítě připraven minimálně 1 kroužek.


  • Výtvarný kroužek
    V hodině výtvarné výchovy se děti učí různé výtvarné techniky od malování přes kreslení až po modelování a lepení. Čeká nás malování u stolu či stojanu a také v přírodě, kde si vyzkoušíme práci s různými přírodninami.
  • Kroužek anglického jazyka
    Posouzení znalostí dítěte na základě vstupní lekce. Zkušený lektor s praxí se plně věnuje každému dítěti. Propracovaná výuka vedená v blocích po 15 minutách. Každou hodinu rozhovoru. Každý měsíc zpráva rodičům o průběhu lekcí.
  • Taneční kroužek
    Zábavný kroužek plný hudby, pohybu a úsměvů. Tančení na české i anglické písničky. Vnímání rytmu, improvizace, nacvičené sestavy, ale hlavně velká zábava! Malé vystoupení pro rodiče 2x do roka.

Tábory

Příměstský a letní pobytový tábor probíhají o letních prázdninách. Pokud probíhá letní pobytový tábor, tak neprobíhá příměstský tábor. Trvání táborů je většinou v rozmezí od-do (většinou po-pá v případě příměstských, pobytové pak mají proměnlivé dny začátku a konce).

Přihlašování na tábory je prostřednictvím papírové formuláře, který je obecný a ručně vyplnitelný.

Přihláška k vyplnění je ke stažení v sekci Dokumenty