Výtvarný kroužek

Pro děti od 5 do 10 let

Lektor: Anna Kamenická

V hodině výtvarné výchovy se děti učí různé výtvarné techniky od malování přes kreslení až po modelování a lepení.  Čeká nás malování u stolu či stojanu a také v přírodě, kde si vyzkoušíme práci s různými přírodninami.  Součástí činnosti výtvarného klubu jsou vždy dvě výstavy za semestr. 

Cena za pololetí: 2400 Kč

Datum konání: každé středu 16:00 – 17:00