Andrea Kovářová

ZAKLADATELKA A ŘEDITELKA ŠKOLIČKY KOSTIČKY

Jmenuji se Andrea Kovářová a jsem zakladatelkou Školičky Kostička, která je v provozu od roku 2011. Vystudovala jsem
„ Předškolní a mimoškolní pedagogiku“ na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze se zaměřením na speciální pedagogiku. Jsem instruktorem lyžování a snowboardingu, zdravotníkem zotavovacích akcí a ve volném čase si doplňuji znalosti vzdělávacími kurzy, které mi umožňují získávat nové znalosti v oblasti předškolní a speciální pedagogiky.
Ve školce dohlížím na přípravu vzdělávacího programu pro děti, plánuji kulturní a vzdělávací akce, organizuji zájmové kroužky, tábory a v neposlední řadě dohlížím na provoz školičky. Jsem zároveň učitelkou třídy Červená kostička.
Svou práci beru jako poslání a dělám ji s velkou láskou, protože vnímám, že nejen my děti učíme, vzděláváme a pomáháme jim poznávat nové věci, ale také ony nás učí svou individualitou a výjimečností. Je to jedna z věcí, které mi dává možnost posouvat děti a sebe dál a vést nás k těm nejskvělejším výsledkům a dokázat se z nich radovat. Zároveň pokládám za důležité spolupráci se skvělým týmem Školičky Kostičky, který přináší mezi děti a rodiče pocit bezpečí a pohody.